Om mig

I min praksis er det mødet med dig/ eller din virksomhed, der bestemmer hvilken tilgang, der giver mening. Når man som jeg har været mange år i faget er man præget af de redskaber og teoretiske retninger som har vist sig at give resultater i praksis.  Jeg har erfaret at i nogle tilfælde så kalder problematikkerne på mine kunstterapeutiske redskaber i andre tilfælde på de kognitive retningers terapi.

Som psykolog er jeg åben overfor mange forskellige tilgange. Jeg er specielt uddannet indenfor gestaltterapi, kunstterapi, kognitiv terapi, indre barn og har på organisationssiden en del testerfaring, konflikthåndtering, teamudvikling, outplacement, afskedigelser og stress. Er desuden uddannet mindfulness instruktør og går op i yoga og andre måder at arbejde med det kropslige, i samspil med psyken.

I forhold til stress er jeg optaget af de nyeste teorier, som indikerer at den stressede tilstand ikke alene hænger sammen med et stort arbejdspres, men i lige så høj grad kan skyldes en mistrivsel som handler om at individet ikke oplever en meningsfuldhed i jobbet

Teorierne lægger op til at moderne organisationer kan være opbygget og styret på måder, der kan fremme krænkelse af det enkelte individ. Stress er jo som bekendt en af de største udfordringer i vores samfund, indenfor alle aldersgrupper, selv børn og unge mennesker.

Derfor er jeg også optaget af at vi som individer er dybt afhængige af samspillet og kommunikationen med andre, fordi oplever vi ikke dette samspi vil vi føle os ensomme eller forkerte.